گیشه داران

مسئولین تئاتر ها و کنسرت ها میتوانند جهت چک کردن بلیط ها هنگام ورود تماشاگران از سریق نرم افزارهای زیر اقدام کنند .کافیست نرم افزار مورد نظر را فعال و بر روی بارکد QR روی بلیط بگیرید تا از صحت و اصالت بلیط مطمئن شوید

بعد از نصب کد مخصوص مربوط به برنامه و رویداد مورد نظر در خدمت مسئول مربوطه قرار خواهد گرفت تا به سایت متصل گردد .

دانلود نرم افزار مخصوص مدیر سایت جهت چک کردن بلیط ها نسخه اندروید
دانلود نرم افزار مخصوص مدیر سایت جهت چک کردن بلیط ها نسخه IOS