ثبت رویداد

شما میتوانید رویدادهای فرهنگی خود در تئاترچی ثبت و بلیت آن را به فروش برسانید

 

1 
2 
3 
  • برای هماهنگی و تماس از طرف مشتری ها
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.