خرید بلیط تئاتر با تئاترچی

دیگر نیاز به ایستادن در صف های طولانی ونیست ..

خدمات تئاترچی برای شما

رزرو بلیط دلخواه

با استفاده از تئاترچی میتوانید ضمن اطلاع از تئاترهای روی صحنه, بلیط دلخواه خود را رزرو نمایید

تخفیفات ویژه

در بازه های زمانی مختلف تئاترچی طرح های تشویقی و تخفیفات ویزه برای اعضای خود ارائه می دهد

آخرین اخبار

شما میتوانید ضمن اطلاع از اخرین اخبار تئاتر و فرهنگ و هنر استان , بیوگرافی و زندگینامه بازیگران و کارگردانان استان را از ما پیگری کنید